PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

přidáno: 12. 6. 2012 9:24, autor: Miroslava Ozogánová   [ Aktualizováno 12. 6. 2012 9:48 uživatelem David Hawiger ]

        Je červen a prvňáčkům končí jejich premiéra ve škole. Během deseti měsíců se toho naučili neskutečně mnoho. Mezi nejnáročnější jistě patřilo čtení a psaní. Sami rodiče vědí, kolik času a úsilí věnovaly jejich děti i oni sami nácviku všech hlásek, slabik, slov a vět. Čtenářská gramotnost ovšem zahrnuje také čtení s porozuměním, výraz, přednes, dramatizaci, práci s texty a rozvíjení vztahu ke čtení a literatuře. V bělotínské škole proto zvládnutí čtení v 1. třídě oslavujeme.

Ve středu 6. června při SLAVNOSTNÍM 1. ČTENÍ děti představily svým rodičům a sourozencům, jak dobře se naučily číst, recitovat, zpívat. Výrazný projev a slovní zásobu pak předvedly při dramatizaci pohádek, které je provázely celý školní rok. Děti potom společně složily slib čtenáře, že budou často a rády číst.  Ředitel školy pasoval každého prvňáčka na čtenáře, ten se také podepsal do obecní kroniky. 

         Děti dostaly krásnou knihu pro 1. čtení Bajky o lidech, připily si dětským šampaňským a pochutnaly si na dobrotách, které jim připravily jejich maminky. Rodiče mohly dětem koupit další knihy, ty ve škole nabízelo knihkupectví EZOP Hranice.

         Věřím, že tato slavnostní chvíle zůstane dětem a jejich rodičům v paměti jako malá odměna za jejich celoroční společné snažení a připomene důležitost čtení v dalším vzdělávání. Zvláště v dnešní době, kdy je čtení knih velmi opomíjeno a vytlačováno internetem.

Pasování na čtenářeComments